חידה על חיות

חידה קלה וחמודה על חיות

מה המשתף לבעלי-החיים הבאים: דב-נמלים, כלב ים, אריה-ים וסוס יאור ?

לתשובה תגללו למטה

 

 

 

 

 

 

 

 

המשותף שהשמות של הבעלי חיים ממש לא קשורים לסוג של הבעל חיים , דב נמלים הוא לא דב , כלב ים הוא לא כלב , אריה ים לא אריה , וסוס יאור לא סוס